תיאור של מאבק - מאת פרנץ קפקא, תרגום אברהם כרמל - הוצאת שוקן - Schocken