תיקון הלב: סיפורים, חלומות, שיחות - מאת ר' נחמן מברסלב, בעריכת פנחס שדה - הוצאת שוקן - Schocken