יופי הוא פצע - מאת אקה קורניאוון , תרגום צילה אלעזר - הוצאת שוקן - Schocken