ספר אלקטרוני/דיגיטלי, תכריך של סיפורים - מאת ש"י עגנון