ספרים בנושא יהדות - הוצאת שוקן - Schocken

יהדות

מציג 13 - 24 מתוך 49

מאת יאיר לורברבוים

ינואר 2004 / 40-10798

לרעיון בריאת האדם בצלם אלוהים היסטוריה ארוכה ונפתלת – שורשיו מצויים במיתוסים מסופוטמיים ומצריים קדומים, והוא התפרש ונידון אצל הוגים רבים לאורך הדורות. ספר זה מאיר את צדדיו השונים והמורכבים של הרעיון בספרות חז"ל, תוך שהוא משחזר מבנה מחשבה מיתי־תאוסופי רב־עוצמה.
קרא עוד
מודפס: 109.00 ₪
דיגיטלי: 93.00 ₪

מאת פנינה גלפז־פלר

ינואר 2002 / 40-10439

האם סיפור יציאת מצרים המתואר בספר שמות משקף מציאות היסטורית או אגדה?מחברת הספר מציגה בפני הקורא מגוון פפירוסים, כתובות על חרסים, קברים ומצבות בנוסף לציורים, תבליטים, פסלים, פסלונים וקמיעות, המאירים את הפרשיות המוזכרות בספר שמות. היא סוקרת ממצאים, אשר בכוחם לאשר או לשלול את אמיתות השעבוד ואת סיפור יציאת מצרים. ספר ייחודי זה מזמין את הקורא למסע מרתק להכרת חייהם ואמונותיהם של המצרים הקדמונים,.
קרא עוד

מאת דוד הרטמן

ינואר 2002 / 40-10614

ספר זה עוסק בנושאים העומדים בלב המחלוקת שבין היהדות הדתית לבין היהדות החילונית בישראל, ומציע ניסיון חדשני ומעשי לגישור בין העולמות. דוד הרטמן סבור שהקרע בין חילונים לדתיים – ובאופן רחב יותר, בין המודרניות למסורת היהודית – קשור במידה רבה לפילוסופיה שהיוותה יסוד לעמדות הציוניות־דתיות בישראל. על מנת להבהיר את הצעתו בוחן הרטמן בהרחבה ובעמקות שתי גישות מרכזיות וסותרות במסורת היהודית.
קרא עוד
מודפס: 72.00 ₪
דיגיטלי: 61.00 ₪

מאת מרדכי רוטנברג

ינואר 2001 / 40-10608

האם הדמוקרטיה משרתת את אויביה, משום שמגזרים פונדמנטליסטיים דורשים בשמה שוויון זכויות, בשעה שהם רומסים כל שביב של ביטוי חופשי מחבריהם? עד כה התמקדו חוקרי הפונדמנטליזם בניתוח אידאולוגיות דתיות ואלימות. זהו הספר הראשון המתחקה אחר המנגנונים הפסיכולוגיים היוצרים את האדם הרובוטי, הפועל בשם אמת אחת.
קרא עוד
מודפס: 75.00 ₪
דיגיטלי: 64.00 ₪

מאת עמנואל לוינס

ינואר 2001 / 40-10990

מפגש מרתק בין הדפים העתיקים של התלמוד, שנכתבו בבבל לפני כאלפיים שנה, לבין האקטואליה הבוערת ביותר. עמנואל לוינס פותח תחום חדש למחקר ועיון, המאפשר לכל אחד מן הצדדים במפגש לגלות את הלוז של קיומו וחיוניותו.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪

מאת ישראל קנוהל

ינואר 2000 / 40-10139

ספר זה מתחקה אחר עקבותיו של המשיח הקומראני. הטענה המרכזית של הספר היא, כי סיפור חייו ומותו של המשיח הקומראני עמד ביסוד תודעתו המשיחית של ישו. בסיום הספר מוצעת האפשרות לזהות את המשיח הקומראני עם דמות היסטורית, הנזכרת בכתביו של יוספוס פלוויוס ובספרות חז"ל.
קרא עוד
דיגיטלי: 61.00 ₪

מאת יהודה ליבס

ינואר 2000 / 40-10707

ספר זה הוא קריאה חדשה בספר יצירה – כתב החידה הקצר ועז הביטוי שהטביע חותם עמוק על היצירה הדתית היהודית בכללה, ובעיקר על תורת הקבלה, הבנויה על יסודו ומהווה לו פירוש. ליבס מקנה לספר משמעות ברורה בהפנותו לראשונה את הזרקור אל עיקרו, שהוא תורת היצירה האנושית, ובהצביעו על כך שפרטי ידע כעין מדעי הובאו בו דווקא כדי לבולמם, והריסתם היא־היא היצירה.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת משה אידל

ינואר 2000 / 40-11804

ספר זה מציע לראות בחסידות חלק מתולדותיה של המזיגה בין הקבלה והמאגיה, שהתפשטה באירופה החל בתקופת הרנסנס. החסידות, שהיא השלב החשוב האחרון של המיסטיקה היהודית, מהווה תופעה מורכבת שהשפיעה על שכבות רבות ביהדות מזרח אירופה. ספר זה מתאר את הזיקה שבין הדרך המובילה לחוויית דבקות עם האין האלוהי לבין החזרה משם.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת יעקב גולומב

ינואר 1999 / 40-10007

האם הקריאה אל האותנטיות האישית, הבוקעת מיצירותיהם של רוסו, קירקגור, ניטשה, היידגר, סארטר, קאמי ואחרים, היא גחמה רומנטית בלבד – או שמא הד למצוקת נפש אמיתית בתקופת דמדומים זו או אחרת? האם נוכל להצית מחדש את ניצוץ זהותנו האישית מן האמונה האותנטית הלוהטת נוסח אברהם, אביר האמונה של קירקגור – או שמא נעדיף להתעורר במערת החילוניות בחברת זרתוסטרא של ניטשה וגיבורי הכפירה של קאמי, הרוקדים בחיוניות יצירתית גם על סף התהום? שאלות אלה ואחרות מועלות בספר זה ונידונות בשפה בהירה השווה לכל נפש.
קרא עוד
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת מרדכי רוטנברג

ינואר 1999 / 40-10250

מרדכי רוטנברג פיתח בספריו גישה דיאלוגית לחקר היחס בין הפסיכולוגיה והדת. על סמך ניתוח מקורות מהמסורת היהודית הוא טוען, שמתוך הקשר הסמנטי בין יצר ליצירה משתקף מודל מורחב של מיניות, שעל פיו דחף היצר הפיזיולוגי כולל ומזין את אנרגיית היצירה הרוחנית.
קרא עוד
מודפס: 89.00 ₪
דיגיטלי: 76.00 ₪

מאת מוריס אולנדר

ינואר 1999 / 40-10530

אלוהים, אדם, חוה והנחש – באיזו שפה הם שוחחו ביניהם בגן־עדן? האם הייתה זו העברית של התורה, או שמא היוונית של הפילוסופיה? הארמית של הצלוב או אולי הלטינית של האימפריה? הוויכוח הלשוני התמזג בתוך מאבק כולל על תולדות העמים ומאפייניהם, על האופי הלאומי ועל תכונות הנפש הייחודיות לכל עם ועם.ספר זה מתחקה אחר תפקידם של המושגים "ארי" ו"שמי" במדעי הרוח הצעירים של המאה התשע־עשרה. זוהי ארכאולוגיה אינטלקטואלית של האנטישמיות המודרנית.
קרא עוד

מאת מרטין בובר

ינואר 1999 / 40-10617

בספר זה עוסק מרטין בובר בתיאור דיוקנו של משה ובחשיפתו כאישיות היסטורית, שהשפיעה על התפתחות האמונה הישראלית. בובר חוקר את האפיזודות השונות של חיי משה ואת האגדות והמיתוסים שנרקמו סביבם במקורות.
קרא עוד
דיגיטלי: 65.00 ₪