ספרים בנושא יהדות - הוצאת שוקן - Schocken

יהדות

מציג 25 - 36 מתוך 49

מאת גרשם שלום

ינואר 1998 / 40-10163

במשך שלושים שנה החליפו ביניהם בטי ובנה גרשם שלום מכתבים. אף־על־פי שהמכתבים המקובצים כאן עוסקים בענייני יומיום, ואולי דווקא משום כך, הם פותחים צוהר לחיי יהדות גרמניה.כאשר שלום מתאר את היקלטותו בארץ־ישראל ואת התפתחותו המדעית, מתארת אמו את תהליך הפיכתה לזרה בגרמניה.
קרא עוד
מודפס: 98.00 ₪
דיגיטלי: 83.00 ₪

מאת משה אידל

ינואר 1998 / 40-11803

ר' מנחם רקנאטי, שפעל באיטליה בשלהי המאה השלוש־עשרה ובראשית המאה הארבע־עשרה, היה מחשובי המקובלים של ראשית הקבלה. מונוגרפיה זו היא הסקירה הנרחבת הראשונה על אודותיו, והיא מטפלת במכלול הנושאים הקבליים שהעסיקו את רקנאטי על רקע התפתחות הקבלה במאת השנים שלפניו.
קרא עוד
דיגיטלי: 67.00 ₪

מאת משה אידל

ינואר 1996 / 40-11802

ספר זה מטפל לראשונה באופן מקיף בחומרים הספרותיים, העוסקים ביצירת גולם, מן העולם העתיק עד לתקופה המודרנית; מוצגות בו הדרכים המגוונות שבהן הובן הגולם בשיטות המיסטיות השונות.
קרא עוד
דיגיטלי: 76.00 ₪

מאת ארתור הרצברג

ינואר 1994 / 40-10239

סיפורם של יהודי אמריקה הוא סיפור מופלא, והרצברג מתאר אותו באופן בהיר וקולח תוך ניתוח היסטורי מעמיק ומרתק. לדעתו, ההיסטוריה של יהודי אמריקה היא תולדותיהם של היהודים העניים של אירופה. שורשיה המעמדיים של ההגירה היהודית והשפעתם על חיי היהודים באמריקה ועל יהדותם ניצבים במרכזו של ספר זה.
קרא עוד

מאת משה אידל

ינואר 1994 / 40-11801

אברהם אבולעפיה, מחשובי המקובלים בימי הביניים, נודע כמייסדה של הקבלה הנבואית – זרם מיוחד בקבלה, המורה את הדרך לחוויה נבואית באמצעות טכניקות מיסטיות שונות. סוגיה מיוחדת בכתביו של אבולעפיה היא תפיסת הלשון על כל היבטיה, והיא מוצעת בספר זה יחד עם השקפותיו על התורה ועל השיטות השונות לפרשה.
קרא עוד
דיגיטלי: 61.00 ₪

מאת פנחס שדה

ינואר 1993 / 40-12710

דיגיטלי: 76.00 ₪

מאת משה אידל

ינואר 1993 / 40-11805

היבטים חדשים של הקבלה מוארים בספרו זה של משה אידל, המעמיד לקבלה פרשנות חדשה וחשובה. גישתו העיקרית של המחבר הִנה פנומנולוגית, והנחתו היא כי שני מוקדי העניין העיקריים של המיסטיקה הקבלית הם האקסטטי־דבקותי והתאוסופי־תיאורגי: אלה הם שני עמודי התווך של הקבלה.
קרא עוד
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת יהושע עציון

ינואר 1992 / 40-10295

מחבר הספר, יהושע עציון, פיתח תיארוך חלופי לשכבות הקדומות בארץ־ישראל ויצר שיטה שלמה וכוללנית, המתגברת על הסתירות והפרכות שבמחקר המקובל. המחבר מראה כי התנ"ך הוא מקור היסטורי חשוב ואמין, חושף בפני הקורא תמונה מרהיבה של העדות הארכאולוגית לסיפורי המקרא, ומציג אתגר של ממש בפני חוקרי קדמוניות ארץ־ישראל.
קרא עוד
דיגיטלי: 109.00 ₪

מאת משה ה. גראופה

ינואר 1990 / 40-10235

ספר זה מתאר את התהוותה של היהדות המודרנית בראי ההיסטוריה האינטלקטואלית והחברתית של יהודי גרמניה במשך 300 שנה, עד שדוכא בימי מלחמת העולם השנייה הניצוץ האחרון של חיי רוח יהודיים בידי המשטר הנאצי.
קרא עוד
דיגיטלי: 77.00 ₪

מאת ישראל אלדד

ינואר 1989 / 40-10170

ציונות, יהדות וישראליות הם שלושת נושאי הספר. ד"ר ישראל אלדד בוחן את הקשרים ואת הניגודים שביניהם. ד"ר אלדד תוקף את כל אלה, המביאים נימוקים דמוגרפיים, ואת השנאה העצמית הגלותית, המסתתרת לדעתו מאחורי נימוקים של הומניזם אוניברסלי. המציאות הפוליטית העולמית כיום עוינת את היהדות לא פחות מאשר אי־פעם, ולכן יש להגביר את כוחה של הציונות - רוחנית וגשמית. ישראל היא הכרח נפשי להמוני היהודים בפזורות, שבין שמד והשמדה, וגם הכרח דמוגרפי בארץ כולה, ולאו דווקא ביהודה ושומרון. לפיכך צריכה ישראל להיות מדינה השייכת לעם היהודי כולו למען קיומו ולהגשמת הייעוד הציוני.
קרא עוד
דיגיטלי: 72.00 ₪

מאת יאיר אורון

ינואר 1986 / 40-10102

הספר מציג בפני הקורא הישראלי, בפעם הראשונה בעברית, מבחר מיצירותיהם של בני דור חדש של אינטלקטואלים יהודים צרפתים, שיצירתם זכתה לתהודה רבה בצרפת, בקהילה היהודית ובחברה הצרפתית כאחד.
קרא עוד
מודפס: 66.00 ₪

מאת אברהם י. קארפ

ינואר 1984 / 40-13350

במוקד ספר זה נבחנת התפצלותה של יהדות אמריקה לתנועות האורתודוקסית, הרפורמית והקונסרווטיבית. תהליך זה, שראשיתו באמצע המאה התשע־עשרה, מושפע מרוח החירות ומתנועת ההגירה הבלתי פוסקת בתוך ארצות־הברית ובעיקר אליה.
קרא עוד