ספרים בנושא יהדות - הוצאת שוקן - Schocken

יהדות

מציג 37 - 48 מתוך 49

מאת דוד דישון

ינואר 1984 / 40-10989

עיון זה במבחר מקורות ממסורת ישראל בא ללבן את בעיות הפלורליזם והמחלוקת לאור נסיונו של העם היהודי, כפי שבא לידי ביטוי במשנתם של מנהיגיו הרוחניים.
קרא עוד

מאת א.ב. יהושע

ינואר 1984 / 40-12302

חמש מסות בשאלת הציונות: השוֹאה – צומת דרכים; הגולה – הפתרון הנוירוטי; בין זכות לזכות; יהודי, ישראלי, ציוני – כיוון מושגים; יחיד וחברה בסכסוך מתמשך
קרא עוד
מודפס: 79.00 ₪

ינואר 1983 / 40-11710

מקראות גדולות כפי שנתקנו בדפוסי וינה תרי"ט וורשה תרכ"ב – תרכ"ו.מהדורה מתוקנת כפי שראתה אור בהוצאת שוקן ברלין תרצ"ז תל־אביב תשי"ט.נביאים ראשונים – יהשע;שופטים;שמואל;מלכים.ועליהם תרגום יונתן וכל המפרשים מרש"י ועד לבעל המצודות, כפי שנדפסו לפנים ושבו והוגהו.ועתה נוספו עלים פירושים וליקוטים מאת הראב"ע, הר"י קרא, הר"י ן' כספי, הר"מ בר חלבו, הר"י מטרני.
קרא עוד

מאת אלי גינצבורג

ינואר 1980 / 40-13360

לאור העובדה שמדינת ישראל ויהדות אמריקה נעות במסלולי התפתחות נפרדים, המצטלבים לעתים, נדרשים מאמץ והסברה לשם חיזוק ההבנה ההדדית ביניהן. קריאת ספר זה תאפשר לקורא בארץ לראות ביתר בהירות הן את המסגרת החיצונית והן את הכוחות המניעים הפנימים, הבונים את תוכן החיים של הקיבוץ היהודי באמריקה.
קרא עוד

מאת ישעיהו ליבוביץ

ינואר 1979 / 40-10908

שיחותיו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ על פרקי אבות ועל הרמב"ם שודרו ב"קול ישראל" במשך כשנה כ"תורה שבעל־פה". ההד הרב שהיה לשיחות בקרב ציבור המאזינים והבקשות להשיג את החומר בכתב – הם שהניעו את פרופ' ליבוביץ לעבד את שיחותיו ולרכזן בספר זה. מסכת אבות הייתה במרוצת הדורות לאחד הכלים החשובים ביותר לחינוכו הרוחני של האדם מישראל. בספר דן המחבר במשניות נבחרות מתוך המסכת, אשר בהן מצא עניין לתלות את דעותיו וסברותיו.
קרא עוד

מאת משה שוורץ

ינואר 1976 / 40-10218

ספר זה בא להבליט את גישתם המיוחד של הוגי הדעות של עמנו במאה העשרים אל האינטגרציה שבין היהדות והתרבות הכללית. בחיבור נדונים, בין השאר, יסודות מחשבתם של פראנץ רוזנווייג, מרטין בובר, ש.ח.ברגמן וברוך קורצווייל.
קרא עוד

מאת ברוך קורצווייל

ינואר 1969 / 40-14120

באזמל הניתוח החדש שבידיו בודק פרופ' קורצווייל בספר זה כמה מבעיות היסוד של היהדות בדורותיה אחרונים ושל הקיום היהודי בדורנו, ועורך חשבון נוקב עם דרכי המחקר של מדעי היהדות ועם כמה מחוקריהם.
קרא עוד

מאת א.מ. הברמן

ינואר 1947 / 40-10366

מאת ראובן אשר ברודס

ינואר 1946 / 40-20208

מאת שמעון הלקין

ינואר 1946 / 40-10423

יהודים ויהדות באמריקה – מסה מעמיקה על התהוות הקיבוץ היהודי הגדול בארצות־הברית.
קרא עוד