ספרים בנושא מדעי החברה - הוצאת שוקן - Schocken

מדעי החברה

מציג 37 - 39 מתוך 39

מאת שלמה שוהם

ינואר 1970 / 40-60230

הסוציולוגיה של האבסורד היא בת דמותה ההתנהגותית של הפילוסופיה של הייאוש. לקראת רבעה האחרון של המאה העשרים קיים עיסוק אוניברסלי באבסורד ובבני לווייתו, היינו: חוסר משמעות, התפוררות ערכית ואין־אונים. פרופ' שלמה שוהם מתווה בספר זה את התהליך, בו מנתק עצמו היחיד מהמערכת הנורמטיבית של החברה ונסוג לתוך משבר ערכי.
קרא עוד

/ 40-60772

בספר זה סיכום רחב ומעמיק של התאוריות הקרימינולוגיות השונות שפותחו בעולם והצגה מחקרית אמפירית של מצב הפשיעה והסטייה החברתית בישראל. מהדורה חדשה זו מרחיבה במיוחד את הרקע האישי, הביולוגי והפסיכולוגי של הקרימינולוגיה והיא בסימן התייחסות השוללת את ראיית הקרימינולוגיה כחקר החריג והסוטה בלבד.
קרא עוד
מודפס: 195.00 ₪
דיגיטלי: 166.00 ₪

מאת פרופ' יורם דינשטיין

/ 40-61108

ספר זה עוסק בסוגיית מעמדם המשפטי של ארגונים בין־לאומיים (בראש ובראשונה ארגון האומות המאוחדות), יחידות מדיניות שאינן מדינות (כמו שטחי מנדט ומושבות או קנטונים במדינה פדרלית), ובעיקר הפרט. הנושאים של זכויות האדם ומשפט בינלאומי פלילי נדונים בפרוטרוט. כן מובהרים ההיבטים הבין־לאומיים של מלחמות אזרחים.
קרא עוד