ספרים בנושא שירה - הוצאת שוקן - Schocken

שירה

מציג 49 - 60 מתוך 83

מאת פנחס שדה

ינואר 1989 / 40-12709

באנתולוגיה זו מביא העורך פנחס שדה מגוון רחב של ביטויי אהבה לדורותיהם ומקומותיהם, השונים זה מזה לעתים במידה מופלגת – ועם זאת קשורים זה בזה במהותם הפנימית.
קרא עוד

מאת אריה זקס

ינואר 1988 / 40-10460

מאת עודד פלד

ינואר 1987 / 40-10512

מאת שמעון זנדבנק

ינואר 1986 / 40-10012

מבחר שירים של ג'ון דון, ג'ורג' הרברט, אנדרו מרוֶל והנרי וון, מגדולי המשוררים האנגלים במאה השבע־עשרה, מובאים בספר – מקור ותרגום זה מול זה.
קרא עוד
דיגיטלי: 48.00 ₪

מאת יהודה עמיחי

ינואר 1986 / 40-12508

מודפס: 88.00 ₪

מאת יהודה עמיחי

ינואר 1986 / 40-12511

מאת פנחס שדה

ינואר 1985 / 40-12704

מודפס: 85.00 ₪
דיגיטלי: 72.00 ₪

מאת פנחס שדה, ח"נ ביאליק

ינואר 1985 / 40-10542

את השירים שבחר השאיר שדה במקומם הכרונולוגי באופן שמתקבלת, לדעתו, תמונה נאמנה של חיי המשורר ושל התבטאות החיים בשירתו. דרך השירים מנסה שדה להגיע אל עולמו הנפשי של ביאליק. ההרצאות עוסקות בעיקר בשירים המבטאים את בעיותיו הקיוּמיוֹת, ובמיוחד בשירת האהבה שלו וביחסו לאישה.
קרא עוד
דיגיטלי: 55.00 ₪

מאת יהונתן גפן

ינואר 1985 / 40-10750

מאת יהודה עמיחי

ינואר 1985 / 40-12501

במבחר שלפנינו סיפורים אישיים, במידה רבה וידויים, המתלכדים לאני המאמין של יהודה עמיחי – השלמה פילוסופית עם המתרחש ונסיון פענוח בלתי פוסק של פשר החיים. גיבוריו של עמיחי מתבוננים מתוך גבולות חייהם הפרטיים אל עולם רב־ניגודים של אהבה, של חיים ושל מוות.
קרא עוד
מודפס: 88.00 ₪

מאת גלית גלעד

ינואר 1983 / 40-10431