ספרים בנושא יהדות - הוצאת שוקן - Schocken

יהדות

מציג 25 - 32 מתוך 32

מאת פנחס שדה

ינואר 1993 / 40-12710

דיגיטלי: 76.00 ₪

מאת משה אידל

ינואר 1993 / 40-11805

היבטים חדשים של הקבלה מוארים בספרו זה של משה אידל, המעמיד לקבלה פרשנות חדשה וחשובה. גישתו העיקרית של המחבר הִנה פנומנולוגית, והנחתו היא כי שני מוקדי העניין העיקריים של המיסטיקה הקבלית הם האקסטטי־דבקותי והתאוסופי־תיאורגי: אלה הם שני עמודי התווך של הקבלה.
קרא עוד
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת יהושע עציון

ינואר 1992 / 40-10295

מחבר הספר, יהושע עציון, פיתח תיארוך חלופי לשכבות הקדומות בארץ־ישראל ויצר שיטה שלמה וכוללנית, המתגברת על הסתירות והפרכות שבמחקר המקובל. המחבר מראה כי התנ"ך הוא מקור היסטורי חשוב ואמין, חושף בפני הקורא תמונה מרהיבה של העדות הארכאולוגית לסיפורי המקרא, ומציג אתגר של ממש בפני חוקרי קדמוניות ארץ־ישראל.
קרא עוד
דיגיטלי: 109.00 ₪

מאת משה ה. גראופה

ינואר 1990 / 40-10235

ספר זה מתאר את התהוותה של היהדות המודרנית בראי ההיסטוריה האינטלקטואלית והחברתית של יהודי גרמניה במשך 300 שנה, עד שדוכא בימי מלחמת העולם השנייה הניצוץ האחרון של חיי רוח יהודיים בידי המשטר הנאצי.
קרא עוד
דיגיטלי: 77.00 ₪

מאת ישראל אלדד

ינואר 1989 / 40-10170

ציונות, יהדות וישראליות הם שלושת נושאי הספר. ד"ר ישראל אלדד בוחן את הקשרים ואת הניגודים שביניהם. ד"ר אלדד תוקף את כל אלה, המביאים נימוקים דמוגרפיים, ואת השנאה העצמית הגלותית, המסתתרת לדעתו מאחורי נימוקים של הומניזם אוניברסלי. המציאות הפוליטית העולמית כיום עוינת את היהדות לא פחות מאשר אי־פעם, ולכן יש להגביר את כוחה של הציונות - רוחנית וגשמית. ישראל היא הכרח נפשי להמוני היהודים בפזורות, שבין שמד והשמדה, וגם הכרח דמוגרפי בארץ כולה, ולאו דווקא ביהודה ושומרון. לפיכך צריכה ישראל להיות מדינה השייכת לעם היהודי כולו למען קיומו ולהגשמת הייעוד הציוני.
קרא עוד
דיגיטלי: 72.00 ₪

מאת יאיר אורון

ינואר 1986 / 40-10102

הספר מציג בפני הקורא הישראלי, בפעם הראשונה בעברית, מבחר מיצירותיהם של בני דור חדש של אינטלקטואלים יהודים צרפתים, שיצירתם זכתה לתהודה רבה בצרפת, בקהילה היהודית ובחברה הצרפתית כאחד.
קרא עוד
מודפס: 66.00 ₪

מאת א.ב. יהושע

ינואר 1984 / 40-12302

חמש מסות בשאלת הציונות: השוֹאה – צומת דרכים; הגולה – הפתרון הנוירוטי; בין זכות לזכות; יהודי, ישראלי, ציוני – כיוון מושגים; יחיד וחברה בסכסוך מתמשך
קרא עוד
מודפס: 79.00 ₪

ינואר 1983 / 40-11710

מקראות גדולות כפי שנתקנו בדפוסי וינה תרי"ט וורשה תרכ"ב – תרכ"ו.מהדורה מתוקנת כפי שראתה אור בהוצאת שוקן ברלין תרצ"ז תל־אביב תשי"ט.נביאים ראשונים – יהשע;שופטים;שמואל;מלכים.ועליהם תרגום יונתן וכל המפרשים מרש"י ועד לבעל המצודות, כפי שנדפסו לפנים ושבו והוגהו.ועתה נוספו עלים פירושים וליקוטים מאת הראב"ע, הר"י קרא, הר"י ן' כספי, הר"מ בר חלבו, הר"י מטרני.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪