ספרים בנושא תולדות ישראל - הוצאת שוקן - Schocken

תולדות ישראל

מציג 13 - 24 מתוך 53

מאת אבנר כהן

ינואר 2000 / 40-10449

בספר זה נחשפות לראשונה פעילותה של מדינת ישראל בנושא הגרעיני ותגובתה של ארצות־הברית לפעולות אלה.הספר מבוסס על אלפי מסמכים שאסף המחבר בארכיונים בישראל ובעולם ועל כמאה וחמישים ראיונות עם אישים ישראלים ועם דמויות מפתח בממשל האמריקני.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪

מאת דומיניק לאפייר, לארי קולינס

ינואר 1998 / 40-10447

ירושלים בשנת 1948, בה לחמו יהודים וערבים זה בזה, והתקוות שהעיר מסמלת לכל אחד משני העמים – הם הנושאים של ספר זה, המתעד את ההיסטוריה הלוהטת והאובייקטיבית של הולדת הסכסוך.
קרא עוד

מאת אמנון רובינשטיין

ינואר 1997 / 40-10560

הספר סוקר את פרקיה הרעיוניים החשובים ביותר של המהפכה הציונית ואת פרשות הדרכים הגורליות, המעצבות את אופיה של החברה הישראלית.
קרא עוד
מודפס: 75.00 ₪
דיגיטלי: 64.00 ₪

מאת יהושע קנז

ינואר 1996 / 40-10670

בספר זה כונסו מאמרים שפורסמו בעיתון הארץ במשך 75 שנות קיומו, ואשר מייצגים את קולו בתקופות השונות. המאמרים משקפים צומתי אירועים היסטוריים יחד עם הביטוי העיתונאי שניתן להוויית יומיום ולרגעים שבצד השעות הגדולות.
קרא עוד
מודפס: 97.00 ₪

מאת אברהם שוייצר

ינואר 1994 / 40-10817

קובץ ממאמריו של העיתונאי והפרשן אברהם שוייצר, איש עיתון "הארץ", המייצגים את קשת הנושאים שהתעניין בהם ומשקפים את אישיותו העיתונאית המיוחדת במינה.
קרא עוד
מודפס: 55.00 ₪

מאת יהושע עציון

ינואר 1992 / 40-10295

מחבר הספר, יהושע עציון, פיתח תיארוך חלופי לשכבות הקדומות בארץ־ישראל ויצר שיטה שלמה וכוללנית, המתגברת על הסתירות והפרכות שבמחקר המקובל. המחבר מראה כי התנ"ך הוא מקור היסטורי חשוב ואמין, חושף בפני הקורא תמונה מרהיבה של העדות הארכאולוגית לסיפורי המקרא, ומציג אתגר של ממש בפני חוקרי קדמוניות ארץ־ישראל.
קרא עוד
דיגיטלי: 109.00 ₪

מאת סרי נוסייבה, מרק א' הלר

ינואר 1991 / 40-10130

במשך חודשים ארוכים ניהלו מרק הלר וסרי נוסייבה דיון מעמיק, כעין משא ומתן, על הסדר שלום ישראלי־פלסטיני. הגם שלא יכלו להגיע להסכמה בכל פרט ופרט, מראים שני המחברים בבירור, שפתרון של שתי מדינות חיוני לשלום בין ישראל לעולם הערבי, ויותר מכך – שהוא אכן אפשרי.
קרא עוד
מודפס: 72.00 ₪

מאת עמיה ליבליך

ינואר 1990 / 40-10346

הספר מביא את סיפורם האישי של עשרה חיילי צה"ל, ששהו בשבי המצרי במשך שלוש שנים וחצי בתקופת מלחמת ההתשה, היכול לשמש משל לחברה האנושית כולה.
קרא עוד
דיגיטלי: 76.00 ₪

מאת ישראל אלדד

ינואר 1989 / 40-10170

ציונות, יהדות וישראליות הם שלושת נושאי הספר. ד"ר ישראל אלדד בוחן את הקשרים ואת הניגודים שביניהם. ד"ר אלדד תוקף את כל אלה, המביאים נימוקים דמוגרפיים, ואת השנאה העצמית הגלותית, המסתתרת לדעתו מאחורי נימוקים של הומניזם אוניברסלי. המציאות הפוליטית העולמית כיום עוינת את היהדות לא פחות מאשר אי־פעם, ולכן יש להגביר את כוחה של הציונות - רוחנית וגשמית. ישראל היא הכרח נפשי להמוני היהודים בפזורות, שבין שמד והשמדה, וגם הכרח דמוגרפי בארץ כולה, ולאו דווקא ביהודה ושומרון. לפיכך צריכה ישראל להיות מדינה השייכת לעם היהודי כולו למען קיומו ולהגשמת הייעוד הציוני.
קרא עוד
דיגיטלי: 72.00 ₪

מאת מרטין בובר

ינואר 1988 / 40-10060

בספר זה מובאת תפיסתו של מרטין בובר כציוני וכאיש לגבי המציאות הסבוכה של דו־הקיום היהודי־ערבי בארץ־ישראל וחיפושיו אחר דרך, המאפשרת לנהוג באחריות הן כלפי הרוח וציוויה והן כלפי ציבור, שהיה קשור אליו בתחושה של שותפות גורל.
קרא עוד
דיגיטלי: 88.00 ₪

מאת עמיה ליבליך

ינואר 1987 / 40-10009

בספרה חושפת עמיה ליבליך את חוויית השירות הצבאי בצה"ל, כפי שהיא מתוארת מפיהם של כמה עשרות חיילים, שהשתתפו כסטודנטים במחקר פסיכולוגי שעסק בהשפעת השירות הצבאי על אישיות החייל ועל התייחסותו למסגרת הצבאית.
קרא עוד
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת עמנואל ולד

ינואר 1987 / 40-10831

בספר זה מנתח אל"מ עמנואל ולד כיצד איבד צה"ל את כוח התקיפה שלו וכיצד כושרו ההגנתי הולך ונחלש; וקובע כי עליו לעבור רפורמה מקיפה כדי שיוכל להתמודד עם האתגרים שיעמדו בפניו.
קרא עוד