ספרים בנושא מדעי החברה - הוצאת שוקן - Schocken

מדעי החברה

מציג 13 - 21 מתוך 21

מאת אמנון רובינשטיין

ינואר 2001 / 40-10191

מאמריו ונאומיו של רובינשטיין עוסקים בעולם ומלואו. בין השאר הוא כותב על ילדותו בבית רוויזיוניסטי, על שלטון החוק, על הרבנים החדשים, על חוק השבות, על גורל החינוך הגבוה בישראל, על אישים שהלכו לעולמם, על ספרות ומוזיקה ועוד ועוד.
קרא עוד
מודפס: 79.00 ₪
דיגיטלי: 67.00 ₪

מאת עמיה ליבליך

ינואר 2000 / 40-10155

במשך חמש שנים ביקרה עמיה ליבליך פעמים רבות בקיבוץ גלגל ודובבה את החברים. כמו בספריה הקודמים חושפת עמיה ליבליך, פרופ' לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, תמונה נאמנה, חודרת ומרגשת של חייהם של חלוצי המאה העשרים ואחת.
קרא עוד
מודפס: 85.00 ₪
דיגיטלי: 72.00 ₪

מאת ישראל אור־בך

ינואר 2000 / 40-10451

דינה, גיבורת הספר, עומדת בפני הפרק המסכם של עבודת הדוקטורט שלה כמי שעומד מול שער חתום ואינו יכול לעבור דרכו. היא שוקעת במשבר נפשי עמוק ומיטלטלת בין דחפי התאבדות ובין הרצון לחיות. דינה פונה לטיפול פסיכולוגי, ובו נחשפים הגורמים שהביאוה עד הלום. זהו מסע מרתק אל נבכי הנפש ואל הכאב שעורכים שני אנשים, מטפל ומטופלת, הנעשים מעורבים זה בזה בנסיונם המשותף והמתנגש כאחד להתחקות אחר כוחות ההרס הנסתרים ולרסנם.
קרא עוד
מודפס: 79.00 ₪
דיגיטלי: 67.00 ₪

מאת דורית אלדר־אבידן

ינואר 1999 / 40-10097

זהו סיפורן של נשים ישראליות, שנפלו קורבן לאלימות והתעללות מצד בני־הזוג במהלך נישואיהן. הנשים הסכימו לחשוף את סיפורן האישי מתוך אמונה, כי הצגת הדברים בפני נשים שנקלעו למצב דומה בפני בני משפחתן, חברים ושכנים, כמו גם בפני השירותים והגורמים הטיפוליים השונים, עשויה לעודד סיוע מצד הסביבה הקרובה, לגרום למפנה ביחסה של החברה לאלימות במשפחה, ובעיקר – להפיח תקווה בנשים מוכות, המתמודדות עם קשיים רבים מנשוא ומחפשות דרך להיחלץ.
קרא עוד
מודפס: 83.00 ₪

מאת יהודה שנהב

ינואר 1995 / 40-10574

בתיאור היסטורי מקיף וביקורתי מנתח המחבר את מקורותיה האידאולוגיים של התאוריה הארגונית והניהולית ואת התפתחותה במהלך 120 השנים האחרונות. הספר מתמקד בתפקיד שמילאו קבוצה של אנשי מקצוע, המהנדסים־מנהלים, ובעקבותיהם מדעי הניהול ותורת הארגון, בבנייתו של הסדר הארגוני ובצמיחת האידאולוגיה שלו.
קרא עוד
מודפס: 109.00 ₪
דיגיטלי: 93.00 ₪

מאת פרנסס רדאי, כרמל שלו, מיכל ליבן־קובי

ינואר 1995 / 40-10596

ההכרה בחשיבות הנושא של מעמד האישה וההתעניינות בהגות הפמיניסטית החלו בישראל, בהיקף משמעותי, רק בסוף שנות השבעים, וצברו תאוצה בסוף שנות השמונים. שינויים בנורמות משפטיות מילאו תפקיד מכריע בהתעוררות זו. ספר זה, הראשון מסוגו בעברית, בוחן באופן מקיף בשורה של מאמרים את מעמדן של הנשים בחברה ובמשפט בישראל.
קרא עוד
מודפס: 159.00 ₪
דיגיטלי: 135.00 ₪

מאת עמיה ליבליך

ינואר 1987 / 40-10009

בספרה חושפת עמיה ליבליך את חוויית השירות הצבאי בצה"ל, כפי שהיא מתוארת מפיהם של כמה עשרות חיילים, שהשתתפו כסטודנטים במחקר פסיכולוגי שעסק בהשפעת השירות הצבאי על אישיות החייל ועל התייחסותו למסגרת הצבאית.
קרא עוד
דיגיטלי: 84.00 ₪

/ 40-60772

בספר זה סיכום רחב ומעמיק של התאוריות הקרימינולוגיות השונות שפותחו בעולם והצגה מחקרית אמפירית של מצב הפשיעה והסטייה החברתית בישראל. מהדורה חדשה זו מרחיבה במיוחד את הרקע האישי, הביולוגי והפסיכולוגי של הקרימינולוגיה והיא בסימן התייחסות השוללת את ראיית הקרימינולוגיה כחקר החריג והסוטה בלבד.
קרא עוד
מודפס: 195.00 ₪
דיגיטלי: 166.00 ₪

מאת פרופ' יורם דינשטיין

/ 40-61108

ספר זה עוסק בסוגיית מעמדם המשפטי של ארגונים בין־לאומיים (בראש ובראשונה ארגון האומות המאוחדות), יחידות מדיניות שאינן מדינות (כמו שטחי מנדט ומושבות או קנטונים במדינה פדרלית), ובעיקר הפרט. הנושאים של זכויות האדם ומשפט בינלאומי פלילי נדונים בפרוטרוט. כן מובהרים ההיבטים הבין־לאומיים של מלחמות אזרחים.
קרא עוד