ספרים בנושא משפט - הוצאת שוקן - Schocken

משפט

מציג 13 - 20 מתוך 20

מאת ברוך ברכה

ינואר 1986 / 40-60600

הכרך הראשון של משפט מינהלי עוסק בשתי סוגיות מרכזיות: סמכויות המינהל הציבורי והליכי החקיקה המינהלית (תקיקה המשנה). הספר מתרכז בבחינת הדין הישראלי תוך ניתוח הפסיקה הענפה ודברי החקיקה המתאימים. במידת הצורך נסקרים פתרונות, שאומצו בשיטות משפט אחרות – בייחוד במשפט האנגלי ובמשפט האמריקני.
קרא עוד

מאת יורם דינשטיין

ינואר 1983 / 40-61103

מדינת ישראל נקלעה כבר לכמה מלחמות מאז תקומתה, ולעתים דומה כאילו נגזר עליה להתקיים במזל מלחמה מתמדת. בנתונים אלה נודעת לדיני המלחמה חשיבות מכרעת. ספר זה דן בבעיות הנוגעות לתוקפנות והגנה עצמית, דיני לחימה (ביבשה, בים, ובאוויר), היחס לאזרחים ולשבויי מלחמה, דיני ניטרליות והתרופות הקיימות במקרה של הפרת המשפט.
קרא עוד

מאת אליקים רובינשטיין

ינואר 1980 / 40-60850

לאחר שלושים ויותר שנותיו של בית המשפט העליון נעשה בספר זה ניסיון ראשון להגיש לקורא סקירה של תולדותיו של בית המשפט העליון, מינוי שופטיו ודיוקנם.
קרא עוד

מאת יצחק אולשן

ינואר 1978 / 40-10186

זכרונותיו של נשיא בית המשפט העליון יצחק אולשן.
קרא עוד

מאת פרופ' יורם דינשטיין

/ 40-61108

ספר זה עוסק בסוגיית מעמדם המשפטי של ארגונים בין־לאומיים (בראש ובראשונה ארגון האומות המאוחדות), יחידות מדיניות שאינן מדינות (כמו שטחי מנדט ומושבות או קנטונים במדינה פדרלית), ובעיקר הפרט. הנושאים של זכויות האדם ומשפט בינלאומי פלילי נדונים בפרוטרוט. כן מובהרים ההיבטים הבין־לאומיים של מלחמות אזרחים.
קרא עוד