הוצאת שוקן - ספרי איכות

אמנון רפאל

מציג 1 - 6 מתוך 6

מאת אמנון רפאל

ינואר 2005 / 40-60173

ספר זה הוא הכרך השישי והאחרון בחיבור המונומנטלי מס הכנסה. עניינו בעיקר בפרשנות חוקי המס, בחובות המוטלים על הנישום לצורכי קביעת הכנסתו והדיווח עליה, וסדרי הדין המיוחדים ליישוב מחלוקות בין הנישום לשלטונות המס.
קרא עוד

מאת אמנון רפאל

ינואר 2002 / 40-60172

ספר זה הוא הכרך החמישי בחיבור המונומנטלי מס הכנסה. עניינו בתמריצי המס המוענקים על־פי חוקי המסים בישראל ובגבולות תכנון חבות המס.
קרא עוד
מודפס: 440.00 ₪

מאת אמנון רפאל, ירון מהולל

ינואר 1996 / 40-60171

ספר זה הוא הכרך הרביעי של החיבור מס הכנסה. עניינו בתושבי ישראל המפיקים הכנסות מחוץ־לארץ, ובתושבי חוץ המפיקים הכנסות מישראל. עם הליברליזציה בפיקוח על העברת מטבע חוץ לנכר ועם שילובם של המשקים הלאומיים זה בזה, נודעת משמעות מרובה למשטרי המיסוי השונים ולזיקות שביניהם. ספר זה מטפל בבעיות אלה מנקודת מבט ישראלית.
קרא עוד

מאת אמנון רפאל, ירון מהולל

ינואר 1995 / 40-60166

ספר זה הוא מהדורה שלישית, מורחבת ומעודכנת, של הכרך הראשון בחיבור המונומנטלי "מס הכנסה". הספר, אשר נכתב כולו מחדש, עוסק במהותה של הכנסה, בהוצאות המותרות בניכוי ובחשבונאות המס לשיטותיה. מטרתו להקיף את העקרונות הכלליים המונחים ביסוד דיני מס הכנסה ולבדוק את הדינים הסטטוטוריים המסדירים סוגיות מסוימות באורח מפורט.
קרא עוד

מאת אמנון רפאל, ירון מהולל

ינואר 1991 / 40-60169

ספר זה הוא הכרך השלישי של העבודה המקיפה ביותר בדיני מס הכנסה. נושאי הספר: מיסוי רווחי הון ומיסוי בתנאי אינפלציה.
קרא עוד