הוצאת שוקן - ספרי איכות

דוד מ' ששון

מציג 1 - 2 מתוך 2

מאת דוד מ' ששון, מאיר יפרח, אורלי שנקר

ינואר 1996 / 40-60012

ספר זה דן בנושאי מכתב האשראי הדוקומנטרי ומכתב האשראי לערבות ("ערבות בנקאית אוטונומית") מן ההיבט המשפטי והמסחרי, מחד גיסא, ומן ההיבט המעשי והעיוני, מאידך גיסא.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת דוד מ' ששון

ינואר 1988 / 40-60050

ספר זה מהווה מדריך כללי ומקיף לנושא הביטוח על כל ענפיו, והוא דן בהיבטים המשפטיים של הביטוח הן מן הצד העיוני והן מן הצד המעשי.
קרא עוד