הוצאת שוקן - ספרי איכות

שלמה שרן

מציג 1 - 3 מתוך 3

מאת שלמה שרן, חנה שחר

ינואר 1990 / 40-10055

ספר זה מציג גישה מקצועית מקיפה, המשלבת את ההיבטים המנהליים והפדגוגיים של בית־הספר. מטרתו להיות לעזר להנהלה ולצוות המורים לשם שיפור תפקודם בתחומי הארגון, הפדגוגיה ויחסי האנוש. הספר מציע מגוון של הליכים וכלים מעשיים להיערכות ארגונית של הנהלה וצוות מורים. היערכות כזו תקדם את יכולת ההתמודדות של כל צוות עם האתגרים העומדים בפניו, תוך שיתוף פעולה ועבודה שיטתית.
קרא עוד
מודפס: 95.00 ₪
דיגיטלי: 81.00 ₪

מאת שלמה שרן, רחל הרץ־לזרוביץ

ינואר 1978 / 40-13240

ספר זה מציג תפיסה חדשה של הפעילות החינוכית והארגונית של בית־הספר כמערכת חברתית. תורת ההוראה ותורת הארגון שולבו כאן יחד למען הגשמת מטרות חינוכיות, חברתיות ואנושיות.דגמים אלה מושתתים על עקרונות של שיתוף פעולה, תקשורת הדוקה ויחסי אנוש חיוביים בין הנוטלים חלק במעשה החינוכי.
קרא עוד