אביב שנות - מאת עמיה ליבליך - הוצאת שוקן - Schocken