אגדות פרו: סיפורי אמא אווזה - מאת שארל פרו, תרגום אביבה ברק - הוצאת שוקן - Schocken