אדיפוס המלך - מאת סופוקלס, בעריכת יהונתן נדב, תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken