אות־אות - מאת רוג'ר בורוס, תרגום יעל קליפר - הוצאת שוקן - Schocken