איך זינג ווי א פייגאלע - מאת פנחס שדה - הוצאת שוקן - Schocken