ספר אלקטרוני/דיגיטלי, איך עושה ילדה - מאת נעמה אורבך