איליאדה - מאת הומרוס, תרגום אהרון שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken