איפיגניה בארץ הטאורים - מאת אוריפידס, תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken