אלי הורביץ - מאת יוסי גולדשטיין - הוצאת שוקן - Schocken