אל מקום שהלב מושך - מאת ניצה בן־דב - הוצאת שוקן - Schocken