אל שתי נערות נכבדות - מאת פנחס שדה - הוצאת שוקן - Schocken