אני מונית - מאת דבורה אליס, תרגום גיא הרלינג - הוצאת שוקן - Schocken