אנתולוגיה אנגלית - בעריכת שמעון זנדבנק, תרגום שמעון זדנבנק - הוצאת שוקן - Schocken