אצבעונים – גלית התרנגולת - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken