אצבעונים – גל הצפרדע - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken