אצבעונים – דרור הדג - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken