אצבעונים – הילה החתולה - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken