אצבעונים – זוהר הזחל - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken