אצבעונים – יובל השועל - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken