אצבעונים – יערה הדבורה - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken