אצבעונים – רון הברווזון - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken