אצבעונים – רם הג'ירף - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken