אצבעונים - איתן הסרטן - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken