אצבעונים - אלון הקופיפון - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken