אצבעונים - בר העכבר - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken