אצבעונים - גור דובון - תרגום יעל קליפר - הוצאת שוקן - Schocken