אצבעונים - דניאל הדובון - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken