אצבעונים - דפנה הדולפינה - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken