אצבעונים - הברווזון המכוער - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken