אצבעונים - החתול במגפים - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken