אצבעונים - נגה דובת הקטב - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken