אצבעונים - סער הסוסון - תרגום יעל קליפר - הוצאת שוקן - Schocken