אצבעונים - רואי הסנאי - מאת קלרטייה ון דר פוט - הוצאת שוקן - Schocken