ארבעה ברכבת - מאת רנדה גאזי, תרגום ארנו בר - הוצאת שוקן - Schocken